Големите, които се грижат за малките

Бисерка Смилева

Бисерка Смилева

Години наред работи като педагог в детски градини. Работата с деца й харесва, обича да научават заедно песни и приказки. Ранната възраст на децата от 0 до 3 години е предизвикателство за нея, но тя с удоволствие се включва в екипа на Малката къща. Завършила е „Детска педагогика”, музикален профил. Омъжена е и има един

Красимира Попова

Красимира Попова

Краси e член на екипа на Малката къща до Южен парк от април 2015, а преди това на Малката къща в кв. Княжево от 2010 г. Има опит в работата със семейства в риск и по превенция на изоставянето

Линда Петрова

Линда Петрова

Линда е педагог, който работи с децата в двете Малки къщи. Работата ѝ е да следи, че всяко дете получава адекватна за своята възраст и потребности индивидуална грижа. В личен и професионален план животът й е свързан с деца. Повече от 15 години работи с деца, настанени за отглеждане в институции – работи като педагог

Милка Митева

Милка Митева

Вярва, че децата са най-голямото богатство на земята! А утехата й е, че нейният професионален опит в работата с деца, както и усилията на всички други от екипа допринасят да има повече детски усмивки и по-малко сълзи. Завършила е Медицински колеж в гр. Хасково със специалност “Медицинска сестра – детски профил”. Семейна, с един син.

Оля Семерджиева

Оля Семерджиева

Оля е част от екипа на „Малката къща” от създаването и през 2010 г. Има педагогическо образование придобито в родния и град – Москва. Оля е нашият пример за това, че човек може да остане винаги млад по дух. Тя вече десетки години поражда и събира детски усмивки грижейки се за най- малките деца живеещи в институции

Владимир Петров

Владимир Петров

Владимир е дарител и доброволец  в Малката къща в Княжево от 2010 година, а от  февруари 2015 вече и член на Управителния съвет. По образование е геолог-геохимик, а от 1994 – собственик и управител на фирма за бижутерия и сувенири от естествени камъни. Като човек, който не е професионално ангажиран в социалната сфера, внася свеж

Оксана Зинченко

Оксана Зинченко

Оксана е част от екипа на Малка къща до Южен парк от старта на услугата през 2013. Длъжността ѝ е социален работник, а по професия е семеен консултант.

Милена Панайотова

Милена Панайотова

Милена е член на екипа на Малката къща до Южен парк от създаването му през 2013. Има 10 годишен опит в грижата за деца от 0 до 3г. Детски усмивки и прегръдки са най-голямата ѝ награда за положения труд. Омъжена е, с две деца. Инженер по образование.

Динилия Кръстева

Динилия Кръстева

Дани е член на екипа на Малката къща в кв. Княжево от създаването ѝ през 2010 г., а от 2011 г. е неин ръководител. Дългогодишният ѝ професионален опит е свързан с грижи за деца, живеещи в институции. Работата ѝ е в хармония с житейския ѝ път, а желанието  да подкрепя деца и семейства в риск, я

Ружа Тихомирова

Ружа Тихомирова

Ружа Тихомирова е най-младия член на екипа и работи в „Надежда за малките“ от 2014 година. Любовта и към децата е и нейния призив да е до тях с обич, грижа и подкрепа в тази част от живота им, когато те са най-уязвими без дом и семейство. Завършила е специализация в Техническия университет – „Звукостудийни технологии и

Магдалена Стефанова

Магдалена Стефанова

През лятото на 2010 г. организацията открива първия Център за настаняване от семеен тип за деца в ранна възраст и Магдалена го ръководи до края на 2011 г. През 2012 г. тя участва в екипа от изследователи, осъществил оценка и анализ на създадените услуги за деца от закритите институции в с. Могилино, с. Горна Козница и гр. Тетевен

Петромир Кънчев

Петромир Кънчев

Петромир е юрист по образование и работи като адвокат на свободна практика. От самото начало на кариерата си подпомага дейността на множество неправителствени организации...

Миряна Захариева

Миряна Захариева

Миряна Захариева е член на управителния съвет на фондация „Надежда за малките“  от лятото на 2014 година. Има 5 години опит в работа с уязвими групи и предимно младежи, напускащи домове за деца лишени от родителска грижа. Миряна вярва, че грижата за децата и другите уязвими групи е дело на обществото, а не на държавата и

Ако искаш да станеш един от нас, натисни тук

adminЕкип