Магдалена Стефанова

През лятото на 2010 г. организацията открива първия Център за настаняване от семеен тип за деца в ранна възраст и Магдалена го ръководи до края на 2011 г.
През 2012 г. тя участва в екипа от изследователи, осъществил оценка и анализ на създадените услуги за деца от закритите институции в с. Могилино, с. Горна Козница и гр. Тетевен чрез използването на метода „изследване чрез оценка на позитивните
страни на промяната”. Проектът е реализиран от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.
През 2013 г. фондация „Надежда за малките” получава лиценз за предоставяне на
социалната услуга „Приемна грижа. Обучение, консултиране и подкрепа на кандидат
осиновители и осиновители” и Магдалена става част от екипа сертифицирани обучители по Програма ПРАЙД за набиране, подбор, обучение и оценка на приемни и осиновителски семейства.
Магдалена има опит в подготовката, реализирането и управлението на проекти, както и в подбора и управлението на екипи. Професионалният й опит е свързан и с работата с деца в ранна възраст в риск и работата със семейства.
Завършила е немска филология в СУ „Св. Кл. Охридски”, а в момента завършва там

магистратура по специалността „Социални дейности”. Омъжена е и има две дъщери.

adminМагдалена Стефанова