Последни новини

Българската секция на Европейското училище в Брюксел подкрепя „Надежда за малките“.

Каква прекрасна изненада от страна на Българската секция в Европейското училище Брюксел 4.
Това е училището, в което учат децата от български семейства работещи и живеещи в гр. Брюксел, Белгия. Те организират благотворителен Коледен концерт, който ще се състои на 19.12 от 9.30 в тържествената зала на училището. Макар и далече от Родината българските деца пазят празничните традиции, които ще оживеят на сцената. Но възкресяването на българския празничен дух не е главната идея на този спектакъл. В основата му стои разбирането на всички деца, родители, колеги, че трябва да бъде насърчавано дарителството. Събраните средства ще бъдат дарени на Фондация „Надежда за малките“.
В училището вярват,че ВСЕКИ Е ОТГОВОРЕН ЗА ВСЕКИГО и възпитават тази нагласа да стане част от човешката същност на учениците. Поемането на отговорност, споделянето на трудностите, подаването на ръка са не просто изконни български ценности, а общочовешки норми, които все по- силно са ни нужни днес. А промяната на нагласите започва от класната стая и училищната сцена.
Ето малко повече информация за училището предоставена ни от самите тях.

Българската секция в Европейското училище Брюксел 4 е открита през 2012 година и е единствената в системата на европейските училища. Системата на европейските училища представлява форма на сътрудничество между членовете на Европейските общности. Тя е създадена с Конвенция от 1957 година, която определя устава им и утвърждава тяхното културно многообразие, съобразено с учебното съдържание на националните образователни системи. Нейната идея е да осигури съвместно обучение на децата на служителите в европейските институции, като с това допринася за доброто им функциониране.
В условията на многоезичност и разнопосочност на гледните точки тук се полагат специални усилия да се възпитат у децата европейски измерения на знанието при пълно запазване на тяхната национална идентичност.
В училището се обучават около 150 български деца. Всички учители полагат огромни усилия за популяризиране на българската култура, традиции и език. В календара на всяка учебна година има включени български събития – концерти, изложби и тържества, с цел опазване на нашата културна и национална идентичност. Те се организират по повод някои от официалните празници на Република България и включват всички български ученици.

Надежда за малките, сме благодарни на децата от Българската секция в Европейското училище 4. Страхотно е когато деца помагат на деца.

Пожелаваме им да се забавляват в подготовката на този празник, който да донесе много радост както на децата, така и на учители и родители.

Надежда за малкитеБългарската секция на Европейското училище в Брюксел подкрепя „Надежда за малките“.