Последни новини

ДАЗД публикува информация от доклад преди да е уведомила за резултатите Фондация „Надежда за малките”

Изявление на Фондация „Надежда за малките” по повод на публикувана информация на сайта на ДАЗД на 28.08 2014 г.

Във връзка с публикуваната информация на сайта на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ относно това, че в ЦНСТ в кв. „Княжево” са „установени груби нарушения”, ръководството на Фондация „Надежда за малките”, която е регистриран доставчик на социална услуга и управлява ЦНСТ „Св. Екатерина”, заявяваме, че е недопустимо Агенцията да публикува информация от доклад, който все още не е предоставен на фондацията.

През месец август в Център за настаняване от семеен тип „Св. Екатерина” е извършена проверка, в чиито ход е връчен констативен протокол, дадени са устни препоръки и предписания, които вече са изпълнени изцяло. Тази проверка е по повод неправомерно извеждане от Центъра на дете от неговата майка, която не е лишена от родителски права и има право да го посещава. Веднага след случилото се, персоналът уведомява ръководството на Фондацията, което алармира МВР и детето в обявено за национално издирване. След личен контакт с единия от родителите на детето, то е върнато в Центъра в добро общо състояние. На отговорните служители са наложени дисциплинарни наказания, за това, че не са спазили изцяло процедурата за приемане на външни лица Фондация „Надежда за малките” работи от 4 години като доставчик на социални услуги и управлява два такива центъра в София. През този период организацията е установила добри отношения и контакти с МТСП, ДАЗД, отделите за закрила на детето, неправителствени организации, както и голям брой корпоративни и частни дарители. Считаме, че подобно некоректно отношение от страна на ДАЗД е неоправдано и нарушава принципите на добро взаимодействие между държавните институции и доставчиците на социални услуги, както и може да се отрази негативно на реномето на фондацията.
Фондация „Надежда за малките” очаква да получи доклада от проверката на ДАЗД и апелира за коректност и спазване на процедурите от страна на държавните институции, а също и за въздържане от публикуване на подобни заглавия, които звучат като търсене на сензация.

Надежда за малкитеДАЗД публикува информация от доклад преди да е уведомила за резултатите Фондация „Надежда за малките”