Последни новини

СТАНОВИЩЕ на фондация „Надежда за малките” относно излъчен репортаж

Становище на фондация „Надежда за малките”  относно излъчен репортаж  в „Здравей България” на Нова телевизия на 13 октомври 2014 г. със заглавие „Осиновявания на черно: За колко се купуват изоставени деца у нас?”

 

Във връзка с излъчения материал в предаването „Здравей България“ по Нова ТВ на 13.10.2014 г., озаглавен „Осиновявания на черно: За колко се купуват изоставени деца у нас?“, съдържащ и казус, свързан с дейността на фондация „Надежда за малките“, сме длъжни да заявим, че считаме за недопустимо отправянето на обвинения, неподплатени с никакви доказателства към директора на нашата социална услуга Динилия Кръстева. Считаме за недопустимо, българска медия да оказва влияние върху обществеността и съда чрез недоказани изявления на лица, нарушили българските закони, а имено като са „си избрали” и искайки да осиновят конкретно дете, вписано в Регистъра за пълно осиновяване.

 

С цел да изясним всички обстоятелства и да не оставим повдигнати от репортажа въпроси без отговор, както и изцяло в интерес на истината, фондация „Надежда за малките“ сме длъжни да заявим следното:

 

  1. Винаги и при всички обстоятелства сме заявявали, че като доставчик на социална услуга не сме страна в процеса на осиновяване на децата, обгрижвани в нашите социални услуги.
  2. Винаги и при всички обстоятелства сме изтъквали, че вътрешната политика на организацията не допуска хора, вписани в Регистъра на лицата желаещи да осиновят, да са доброволци в нашите социални услуги. В рамките на последните 4 години в центровете от семеен тип, управлявани от фондацията, са били обгрижвани повече от 40 деца, докато социалните служби вземат най-доброто решение в интерес на всяко едно дете. В този период нито един наш доброволец не е бил страна в процедурата по осиновяване. Случаят на Стефка Камчева и Патрик Смитьойс доказва по безспорен начин за пореден път, че такава практика води до нежелани последствия както за децата, обгрижвани в алтернативните социални услуги, така и за бъдещите осиновители.
  3. Считаме за некоректна практика от страна на българска медия оклеветяването на служител на нашата организация. Длъжни сме да напомним, че същото деяние от страна на Стефка Камчева е състав на престъпление.
  4. Във всички свои действия по случая, фондация „Надежда за малките“ е действала в духа и буквата на закона, което е влязло в противоречие с желанието на Стефка Камчева да осинови конкретно дете, което предварително е избрала, заради което дете става кандидат-осиновител и на което дете иска на всяка цена, в конфликт със закона, да стане осиновител.

 

Изразяваме с тревожност опасенията си, че репортажът умишлено е излъчен в деня на делото за осиновяване на детето, което Стефка Камчева и Патрик Смитьойс „са избрали“. Това създава предпоставки за компрометиране решението на органите чрез оказване на медиен натиск върху съда и прокуратурата. Фондация “Надежда за малките” апелира решението да бъде взето, като се има предвид само и единствено най-добрия интерес на детето.

 

В първата част на репортажа са изречени директни неистини от Стефка Камчева и нейния съпруг, които опровергаваме по-долу.

 

Неверни твърдения в репортажа:

1. За детето, към което тя се е привързала, не са се полагали грижи и е било изолирано, поради заболяване.

Истината: За детето са полагани грижи и внимание наравно с всички останали деца. Неговото здравословно състояние никога не е будело опасения у екипа или доброволците.

2. Доброволка е насърчила Стефка Камчева да “плати детето и го получава”.

Истината: Стефка Камчева не споменава кой е този човек. В жалба до прокуратурата тя е посочила име  и описание на доброволка, какватo в социалната услуга няма и никога не е имало. При направена проверка органите на МВР също не установиха такова лице в списъка с доброволците.

3. След като на Стефка Камчева й били поискани пари, детето спешно било дадено за осиновяване.

Истината: Няма никакви нарушения поради забавяне или извънредно ускорени срокове на законните процедури свързани с осиновяването на детето.

4.  Директорът на социалната услуга е поискал пари, за да “уреди” осиновяването.

Истината: Патрик Смитьойс посети офиса на изпълнителния директор на организацията Петромир Кънчев с предложение да дари вещи, да направи ремонт или да даде пари срещу съдействие да “получат това дете”. След отправеното предложение е помолен да напусне офиса.

5. От неофициален източник става ясно, че срещу дома има заведено и още едно дело от подобно естество.

Истината: Бяха извършени обстойни проверки от Агенцията за социално подпомагане и органите на МВР, но няма заведени дела срещу фондацията нито по този, нито по други случаи.

 

Фондация “Надежда за малките” изказва благодарност на Нова телевизия, че повдига въпроса за осиновяването в България – област, която подлежи на оптимизиране в интерес на всички участници, но най-вече на детето. Както става ясно и от втората част на излъчения репортаж, практики за незаконно вмешателство в процеса на осиновяване и “избор на дете” от страна на осиновители в действителност съществуват. Фондация “Надежда за малките” изразява своята готовност да съдейства с всички средства, позволени от закона, за разкриване на подобни случаи и за отстояване правата и интереса на едни от най-уязвимите членове на обществото – нашите деца.

Надежда за малкитеСТАНОВИЩЕ на фондация „Надежда за малките” относно излъчен репортаж