Последни новини

Студенти от ЮЗУ на посещение в Малката къща

На 15-ти октомври две групи студенти, обучаващи се в специалност “Социални дейности” посетиха Малката къща в кв. Кръстова вада (до Южен парк). Посещенията са реализирани по проект на Факултета по обществено здраве и спорт в Югозападен университет “Неофит Рилски”, финансиран по схема BG051PO001-3.1.07 “Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”.

 

Гостите прекараха цял ден в Малката къща в компанията на директора на социалната услуга Динилия Кръстева и споделиха:

“Благодарим на фондация “Надежда за малките” за това, че ни предостави изключителен шанс да усетим отдадеността и професионализма на реалната грижа в името на най-уязвимите. Лично благодаря на Дани Кръстева за гостоприемството и ентусиазма й, който е наистина заразителен!”, доц. д-р Мая Чолакова

“Благодаря за професионализма, личната ангажираност и качеството на грижа за най-малките. За нас беше удоволствие да видим и представим пред студентите модела на работа на екипа на Малката къща.“, Наталия Михайлова

Надежда за малкитеСтуденти от ЮЗУ на посещение в Малката къща