Последни новини

Фондация „Надежда за малките“ отличенa с благодарствен адрес от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

2017_SU2017_SU K22017_ SU K1

Фондация „Надежда за малките“ и управляваните от нея социални услуги бяха отличени с благодарствени адреси от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за ползотворно партньорство в сферата на практическото обучение на студенти. Благодарствените адреси бяха връчени от доц. д-р Ивайло Тепавичаров – ръководител на Катедра по социална работа на проведената на 10 май 2017 г. кръгла маса. С нея беше отбелязано честването на 20 години от специалността „Социални дейности“ и 10 години от катедра „Социална работа“.

Фондация „Надежда за малките“ е партньор на Факултета по педагогика от 2013 г. Повече от 30 студенти са провели своите практически стажове в двата Центъра от семеен тип. Под ръководството на опитните професионалисти в социалните услуги, те имат възможност да придобият полезни знания и умения, които да им помогнат в бъдещата професия. Успешното сътрудничество между фондацията и Софийския университет се реализира с участието на преподавателите доц. д-р Божидара Кривирадева, доц. д-р Росица Симеонова, доц. дпн Моника Богданова.

Камелия СлавчеваФондация „Надежда за малките“ отличенa с благодарствен адрес от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“