Мисия и история

Нашата мисия

Грижа за малките с любов и надежда,
подкрепа за големите с приемане и разбиране,
за да има  отново радост у дома!

Създаваме условия, близки до семейните и обгръщаме с обич и индивидуална грижа бебета и малки деца в прехода от криза в семейството към изграждането на сигурна и устойчива семейна среда. Посрещаме физическите и емоционалните нужди на всяко дете, за да расте като здрава и пълноценна личност. Консултираме родителите с търпение и разбиране. Партнираме на институциите, водени изцяло от  най-добрия интерес на детето.

История

1997 – 2009

„Надежда за малките“ работи основно за подпомагане социалната интеграция на деца, отглеждани в държавните институции. Дейностите и проектите са кампанийни, свързани с подобряване условията на живот в домовете.

2009

Фондацията променя своите приоритети и насочва дейността си към предоставянето на социални услуги в подкрепа на деца и семейства. Получава лиценз от ДАЗД за социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ).

2010

„Надежда за малките“ разкрива първия  в България Център за настаняване от семеен тип за деца в риск от 0 до 6 години. На 21-ви юни Малката къща в Княжево отваря вратите си за малките!

2013

За 3 години Малката къща в Княжево дава временен дом, изпълнен с любов и индивидуална грижа, на повече от  40 дечица. Междувременно нуждата от подобна услуга не намалява и това става предпоставка за разкриване на нов център. През есента на 2013 Малката къща до Южен парк вече е факт.

2015

Празнуваме 5 години от старта на Малката къща! Отваря врати Консултативен център „Заедно с надежда“, който помага на лица и семейства да преодолеят кризи и трудности, за да бъдат отново заедно със своите деца. Основаваме клуб „Родители на надеждата“ – за споделяне на трудности и радости между семействата на малките.

  • Разкриваме и управляваме Центрове за отглеждане на деца от семеен тип (ЦНСТ) – нашите Малки къщи

  • Оказваме консултативна, психологическа, материална подкрепа на родители и семейства - биологични, осиновителски и приемни

  • Създаваме общност от семейства и професионалисти за споделяне на опит и взаимопомощ

Проект „Подпомагане на Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) – гр. Кюстендил” и Дом за деца „Милосърдие” – гр. Лом.

В рамките на проекта се организира посещение на тържествата на децата в домовете, общуване с тях, осигуряване на личен подарък за всичките 40 деца в ДДЛРГ – гр. Кюстендил от 40 доброволци, предимно млади семейства с деца. За децата от двата дома са подсигурени и храна, постелъчно бельо и образователни материали, закупени със средства от дарения.

От 2009 година с избора на нов управителен съвет фондацията промени своите приоритети и насочи дейността си към предлагането на социални услуги в  подкрепа на деца и семейства.
През 2009 година фондацията получи лиценз от ДАЗД за предоставяне на социалната услуга «Център за настаняване от семеен тип».
През 2010 година фондацията получи лиценз от ДАЗД за предоставяне на социалната услуга «Звено майка и бебе».
От 2013 година фондацията е лицензиран доставчик на социалната услуга «Приемна грижа. Консултиране, обучение и подкрепа на кандидат осиновтели и подкрепа на осиновители.

Спонсорска програма за развитие на умения за самостоятелен живот в Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) в с. Слатино

Целта на проекта е да се подкрепи социалната интеграция на деца, отглеждани в домове от малки и изолирани населени места. Програмата допринася за развитие на социални умения за самостоятелен живот на юноши и девойки от дома. В рамките на проекта се пилотира механизъм за финансова и социална подкрепа на децата– за всяко дете се разкрива индивидуална сметка, наблюдавана от спонсора му, като средствата от нея се изразходват целесъобразно от координатора на програмата след разговор с детето, възпитателите и директора на дома; осигурява се поддържане на личен контакт на детето и спонсора по електронна поща като превода на писмата се осъществява от екип от доброволци; организират се съвместни  почивки през лятото и официалните празници. 

2004 – 2007 г.

Проект „Подкрепа социалната интеграция на деца от Дом за деца, лишени от родителска грижа, кв. Драгалевци”

Целта на проекта е да се подкрепи социалното включване на децата от дома на възраст между 3 и 7 години чрез създаването и поодържането на постоянни отношения между тях и доброволци към фондацията. Приоритетите на проекта са да се създаде усещане за значимост и идентичност на всяко отделно дете чрез празнуване на рожденните дни, изготвяне на индивидуални подараци и вещи, както и участие в общи тържества, игри и забавления. Дейността се реализира на територията на дома с подкрепата на директора и екипа. Средствата се набират от частни дарители и от ББЦ „Кръстопът”. 

2008 г.

Камелия СлавчеваМисия и история