Нашите проекти

Проект „Подпомагане на Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) – гр. Кюстендил” и Дом за деца „Милосърдие” – гр. Лом.

В рамките на проекта се организира посещение на тържествата на децата в домовете, общуване с тях, осигуряване на личен подарък за всичките 40 деца в ДДЛРГ – гр. Кюстендил от 40 доброволци, предимно млади семейства с деца. За децата от двата дома са подсигурени и храна, постелъчно бельо и образователни материали, закупени със средства от дарения.

От 2009 година с избора на нов управителен съвет фондацията промени своите приоритети и насочи дейността си към предлагането на социални услуги в  подкрепа на деца и семейства.
През 2009 година фондацията получи лиценз от ДАЗД за предоставяне на социалната услуга «Център за настаняване от семеен тип».
През 2010 година фондацията получи лиценз от ДАЗД за предоставяне на социалната услуга «Звено майка и бебе».
От 2013 година фондацията е лицензиран доставчик на социалната услуга «Приемна грижа. Консултиране, обучение и подкрепа на кандидат осиновтели и подкрепа на осиновители.

Спонсорска програма за развитие на умения за самостоятелен живот в Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) в с. Слатино

Целта на проекта е да се подкрепи социалната интеграция на деца, отглеждани в домове от малки и изолирани населени места. Програмата допринася за развитие на социални умения за самостоятелен живот на юноши и девойки от дома. В рамките на проекта се пилотира механизъм за финансова и социална подкрепа на децата– за всяко дете се разкрива индивидуална сметка, наблюдавана от спонсора му, като средствата от нея се изразходват целесъобразно от координатора на програмата след разговор с детето, възпитателите и директора на дома; осигурява се поддържане на личен контакт на детето и спонсора по електронна поща като превода на писмата се осъществява от екип от доброволци; организират се съвместни  почивки през лятото и официалните празници. 

2004 – 2007 г.

Проект „Подкрепа социалната интеграция на деца от Дом за деца, лишени от родителска грижа, кв. Драгалевци”

Целта на проекта е да се подкрепи социалното включване на децата от дома на възраст между 3 и 7 години чрез създаването и поодържането на постоянни отношения между тях и доброволци към фондацията. Приоритетите на проекта са да се създаде усещане за значимост и идентичност на всяко отделно дете чрез празнуване на рожденните дни, изготвяне на индивидуални подараци и вещи, както и участие в общи тържества, игри и забавления. Дейността се реализира на територията на дома с подкрепата на директора и екипа. Средствата се набират от частни дарители и от ББЦ „Кръстопът”. 

2008 г.

Камелия СлавчеваНашите проекти