Мобилен център за подкрепа “Заедно с надежда”

Мобилен център за подкрепа на лица и семейства “Заедно с надежда” е естественото продължение на дейността на Фондация “Надежда за малките” и нашият стремеж да подкрепяме семейството като най-доброто за всяко дете. Мобилният център за подкрепа е насочен към биологични родители, осиновители и приемни родители.

За кого е подходящо

Дейността на Центъра е насочена към следните целеви групи

 • Новородени деца. Бебета, отделени от родното семейство или в риск от изоставяне поради ранна възраст на майката, самотно родителство/липса на подкрепа от близки, наличие на насилие в семейството, бедност, здравословни проблеми на детето или родителите; проблеми със зависимости у родителите, многодетност на семейството;
 • Деца от 0 до 7 години. Неглижирани, малтретирани, откъснати от родното семейство деца или такива в риск от изоставяне,
 • Бременни жени в риск. Бъдещи майки в ситуация на бедност, самотно майчинство, ниска възраст, заболяване, зависимости, насилие;
 • Биологични и/или разширени семейства на деца. Възрастни, имащи нужда от подкрепа за отпадане риска от изоставяне на детето или за реинтеграцията му;
 • Осиновители и приемни родители. Възрастни с потребност от подкрепа в процеса на изграждане на здрава семейна среда, подкрепа и съдействие в процесите на опознаване с детето, плавен адаптационен период и консултиране при възниканали трудности;
 • Самозаявили се семейства. Родители, имащи нужда от помощ във възстановяването на стабилността и спокойствието в семейството, преминаващо през различни трудности и кризи.
0

хиляди лв

Годишен бюджет

През 2019г. стартира дейността на Център за социална подкрепа на деца и семейства „Заедно с надежда”. Екипът предоставя услугите мобилно, там където е нуждата. Целта е да се предотврати изоставянето на деца, да бъде подкрепен процесът на реинтеграция на децата и отглеждането им в семейна среда. Специалистите са в помощ на семейства в общността, семейства в риск, кандидати за приемни родители и осиновители, приемни родители и осиновители в периода на взаимна адаптация и при последващи кризи. Годишният бюджет е 47 230 лв и е изцяло самостоятелно финансиран, без държавна подкрепа.

0

% собствено финансиране

С какво можем да ви помогнем

Направления на дейността

 • Ранна интервенцияУстановяване и насочване/дефиниране на потребностите и ефективно въздействие от най-ранен етап от развитието на децата. Включване на мултидисциплинарен екип от специалисти
 • Превенция на изоставянето. Предотвратяване откъсването на деца от родните им семейства посредством психологическа помощ, материална подкрепа, въздействие чрез обучение и информация, съдействие пред институции;
 • Реинтеграция на децата в родното семейство. Преодоляване обстоятелствата довели до откъсване от семейната среда, ограничаване периода на живот на децата извън семейството и връщането им в него чрез обучение на възрастните за формиране на родителски умения и знания, подкрепа и съдействие за установяване на материална основа на семейството. Подкрепа във взаимодействието с институции – здравни, социални, правни, образователни;
 • Подкрепа в процеса по осиновяване. Консултации, обучения, провеждане активен опознавателен процес между деца и осиновители, опора в след осиновителния период за формиране и поддържане на привързаност и връзка на доверие между тях, помощ в справянето с различни трудности и проблеми;
 • Подкрепа в процеса по приемна грижа. Обучение на приемни родители, провеждане процес на опознаване между деца и приемни родители, осъществяване на  плавен преход на малките към новата среда,  материална подкрепа, придружаване в грижата;
 • Подкрепа на семейства в криза. Подкрепа на семействата, преживяващи тежки периоди – разпад на връзката между партньорите, трудности във взаимоотношенията родител-дете, проблеми със зависимости на детето, риск от отпадане от училище,  преживявания свързани с насилие чрез консултации, обучения, групи за взаимопомощ, събития за обмяна на опит и подкрепа;
 • Подкрепа на семейства без изявени проблеми. Имаме стремежа да бъдем от полза за семействата, които отговорно и всеотдайно са приели родителската си роля и се стараят да я осъществяват възможно най-добре. По пътя на израстването на децата като стойностни, достойни, изпълнени с добродетели млади хора пред родителите се появяват множество трудности, въпроси с нееднозначен отговор, не леки решения. Тук идва нуждата и възможността за психологически консултации, информационни срещи и тематични семинари. Важно е да се подпомогне заздравяване на семейните процеси, изясняване и формиране на насоки на родителския подход, създаване и поддържане на увереност у родителите;
 • Обучение на доброволци. Подготовка на хора, които имат желание да помагат на деца от уязвими групи чрез обучителни модули за ранно детско развитие, грижа за бебето и малкото дете, последствия на неглижирането и откъсването от семейството върху детското здраве и нервно-психичното развитие. Обучените доброволци стават част от живота на децата, подобряват грижата за тях, предоставят им възможност за общуване, изграждане на привързаност с повече положителни хора, обогатяват познанията им за света.

Радослава Куцарова Ръководител на МЦП

Ради е ръководител на мобилния център за подкрепа “Заедно с надежда”. Тя има десет годишен професионален опит отдаден на бебета и деца лишени от родителска грижа. Започна работа на 01 юни 2019г. Тя свързва дейността си с това... Виж още

Агнеш Ковач

Агнеш Ковач е дипломиран икономист, детски кинезиолог, детски йога инструктор и обучител на йога- инструктури, работещи с деца. Аги обожава децата. Посветила е живота си на тях. Вече повече от петнадесет години работи индивидуално и групово с деца... Виж още

Нашият подход

Ние от фондация „Надежда за малките” насочваме активни усилия към благополучието на децата в техните семейства чрез дейността на мобилния център за подкрепа „Заедно с надежда”, намиращ се на територията на ЦНСТ „Малка къща”.

Екипът на центърa е съставен от професионалисти с дългогодишен опит в работата с деца в риск – социални работници, психолози и педагози. Ние сме опора на малките и техните родители, близки, осиновители, приемни родители при справянето с появилите се пред тях трудности. Целта, която ни води е децата да растат щастливи в семейство.

Мобилният център за подкрепа е естествено развитие на дейността на фондация „Надежда за малките” осъществявана в двата Центъра за настаняване от семеен тип, а именно – пълноценна грижата за бебета в среда подобна на семейната, предотвратяване на институционално отглеждане и негативните му последствия върху развитието на децата, стимулиране и подкрепа на родителството. Характерен и специфичен подход в това отношение на професионалистите от фондацията е предоставяне на възможност на родителите (биологични, осиновители, приемни ) да заемат активно своята роля още преди да са встъпили в нея официално.  Участват активно в живота и обгрижването на децата в къщите за бебета – хранене, къпане, обличане, извеждане на разходка, игри, формиране на умения и пр. Целта ни е възрастните да са изградили обективна представа за изискванията към позицията им на родители и увереност в своята  подготовка в това отношение. Важна грижа за нас е добрата адаптация и плавния преход на децата към настъпващите промени, за това децата гостуват в бъдещия си дом, като се запознават с новата  обстановка, личните си вещи и членовете на разширеното семейство. Осигурява се възможността детето да прекарва пълноценно времето със своите родители/осиновители/приемно семейство.

Връзката между екипа и семействата продължава и след настаняването на детето в неговото семейство. На родителите се предоставя възможност ежедневно да се консултират за трудности, проблеми или да задават своите въпроси относно всичко, което ги притеснява. Организират се ежегодно мащабни събирания и празници, на които се канят всички деца и техните семейства, доброволци, приятели, с цел продължаване на връзките както между децата, техните семейства и екипът на двете Къщи. Обратната връзка от семействата показва колко ценно е това не само  за децата, но и за техните родители, които се чувстват като общност от едно голямо семейство и им помага да не са изолирани.

Ние знаем кое е най-добро за малките и подчиняваме усилията си на това да го постигнем. Съпътстваме децата и семействата им от появата на необходимост от помощ и подкрепа до нейното пълно отпадане.

Екипът на мобилния център за подкрепа включва психолог, семеен консултант, педагог, социален работник и клиничен социален работник.

Лиценз за социална услуга за деца №1350 27.11.2018г.

Обхват на лиценза – център за обществена подкрепа.
Притежателя на лиценза има право да предоставя социални услуги за деца.

Издаден от Държавна агенция за защита на детето, Република България.

Удостоверение за регистрация № 00843-0005/ заповед № РД1-467/30.11.2018г.

за предоставяне на социални услуги: център за обществена подкрепа издадено от Агенция за социалното подпомагане, Република България.

Последни новини

Нашите нови големи приятели

Днес ще ви разкажем за едно голямо „семейство”, което до скоро не познавахме.  Фирма ВАС Про ООД е семеен бизнес, който стартира преди 30 години. Начело седят Васил и Мария Стоянови, които управляват малък екип от хора, тогава синовете им са в тинейджърска възраст.   През 2000 г. синът им Благой, който се завърща от Щатите,

Националната баскетболна лига в подкрепа на „Надежда за малките“

За новия сезон 2021-2022г. Националната баскетболна лига избра да подкрепи най-малките и уязвими членове на нашето общество, изоставените и/или поставени в риск деца от 0 до 7г., намерили временен дом и топлина в Малките къщи на Фондация „Надежда за малките”. Десетте елитни баскетболни клуба се обединяват около каузата на Фондация „Надежда за малките”. С редица

Как една приспивна песен може да промени всичко

Когато майката пее на своето бебе света замира, за да послуша. Ако нямаме уши за майчината песен, значи всичко е изгубено. Това е случай, в който поради ред семейни обстоятелства една майка беше принудена да отдели своето бебе от себе си само няколко дни след раждането му и да го предаде на грижите на екипа

Надежда за малкитеМобилен център за подкрепа „Заедно с надежда“