д-р Камелия Славчева

Доктор по богословие от СУ “Св. Климент Охридски”, юрист, магистър по право, декан, преподавтел в Нов български университет, консултант по проблеми на духовното развитие, семеен терапевт, превенция и консултиране на деца и младежи в риск.

Автор е на книги, монографии и студии, сред които „Правата на човека: църковно-правни аспекти“, „Християнското разбиране за човешките права – някои трудни въпроси“ и на многобройни публикации в областта на защита правата на човека, правата на детето, социалната мисия и образованието. Експерт по религиозното обучение към Министерство на образованието.

Специализирала е в Европа – Кеймбридж, Чехия, Ирландия и в САЩ – Чикаго (Уитън колеж), Хавай, Атланта.

Има дългогодишен опит в управлението на неправителствени организации предоставящи социални услуги.

Любовта към децата, вярата в доброто и надеждата за малките я мотивира да стане изпълнителен директор на фондацията. Най-голямото и удовлетворение са благородната кауза, усмивките на децата и тяхното благополучие.

Омъжена, има двама пораснали синове.

Петър Кънчевд-р Камелия Славчева