Красимира Попова

Краси e член на екипа на Малката къща до Южен парк от април 2015, а преди това на Малката къща в кв. Княжево от 2010 г. Има опит в работата със семейства в риск и по превенция на изоставянето. Работи като консултант на родители на деца с аутизъм в Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст към фондация „Социална комуникация“ към Нов Български Университет. Има опит в групова работа със семейства и двойки с проблеми в комуникацията.

През 2013 г. завършва  обучение за работа с деца и семейства в риск към консултативен център „Плиска“-гр.София. Красимира е завършила  пет годишно обучение по когнитивно-поведенческа терапия към Българската Асоциация по когнитивни науки – Институт по Екология на Мисленето в гр. София. Тя е индивидуален и групов консултант при разстройства свързани с поведението в детска и зряла възраст по метода на поведенческия експеримент. Има магистърска степен по „Социални дейности“ от Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“. Дипломант в магистърска програма „Клинична социална работа“ в НБУ – 2015г. Работила е като консултант по  проекти свързани с насилието над деца и
решаване на конфликти в двойките.

adminКрасимира Попова