д-р Надя Стойкова  

Завършва висшето си образование в СУ “Св. Кл. Охридски” през 1997 със специалност „Социална работа с деца и юноши”, по-късно завършва магистърска програма по мениджмънт на социалната работа, а през 2004  завършва докторска програма по социална работа и социална педагогика към ФНПП в СУ “Св. Кл. Охридски”.

През 2003 участва в обучение и стаж в Институт по социална работа, Лорен, Франция, където преминава обучение по супервизия в социалната работа. Успешно преминава курс през 2003 г. за обучение на обучители по социални умения, проведен в София от Институт за изследване на детското поведение, Амстердам. По-късно през 2005 г. към Национален център по наркомании завършва обучителен курс за използване на психодрама в работата със зависими. През 2009 г. провежда стаж в Център за самотни майки, гр. Мец, Франция, относно възможностите за прилагане на резилианс подход в работата с клиенти от рискови групи. В рамките на програма „Прокопил” през 2011 г. в гр. Букурещ, Румъния участва в международно обучение на обучители по супервизия. През юни-юли 2017 г. в рамките на пост-докторска програма провежда проучване на тема «Емоционално фокусирана терапия за брачни двойки» към Уитън Колиджд в Чикаго, САЩ. 

От края на 2001 работи като консултант към Фондация “Партньори-България” в рамките на програма за повишаване капацитет на местните комисии. През същата година започва и работа като консултант към ИСДП в рамките на проект “Подобряване качеството на социалната работа в затворите и “Обучение по Международни стандарти за местните комисии”. През 2002 става обучител по методи на социална работа, приемна грижа и осиновяване; деца с проблемно поведение в рамките на проекта “Реформа за повишаване благосъстоянието на детето”. От 2003 се включва активно в дейността на Институт по социални дейности и практики (ИСДП) като обучител, консултант и изследовател. Участвала е в разработването на методологията и провеждането на над 10 изследвания у нас в областта на социалната работа с деца и семейства. От 2004 провежда методическа подкрепа, индивидуални и групови супервизии, както и обучения по интервизия и супервизия на екипите от Отделите за закрила на детето в страната, както и на доставчиците на социални услуги за деца и семейства в градове като Шумен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Нови Пазар, Перник, Видин, Монтана и др. Провеждала е лекции в обучителните програми на Софийски университет, Академията на МВР, Института по правосъдие, ВДУ «Св. Тривелий».

В периода от 2003 до 2015 г. е била изпълнителен директор на Институт по социални дейности и практики. От 2012 г. поема методическата роля на ръководител на мобилните екипи за разпити на деца в специализираните, т.нар. «сини стаи» за разпит на деца в страната и оказва методическа подкрепа на екипите София, Видин, Пловди, Стара Загора, Шумен, Сливен, Бургас, Русе, Варна, Монтана и др. В момента е директор на програма «Превенция на насилието. Деца и правосъдие» към ИСДП. От 2002 г. работи за интегрирано обучение и подкрепа на деца със специални образователни потребности. Председател е на УС на фондация «Алтернатива Алфа и Омега», а по-късно през 2005 г. е и един от основателите на ЧСУ «Петко Р. Славейков».

Автор с над 30 публикации – стати, методически материали, анализ и изследвания в сферата на социалната работа, превенция на насилието и правосъдието за деца.

 

Петър Кънчевд-р Надя Стойкова