Мисия и История

История

1997

„Надежда за малките“ работи основно за подпомагане социалната интеграция на деца, отглеждани в държавните институции. Дейностите и проектите са кампанийни, свързани с подобряване условията на живот в домовете.

2009

Фондацията променя своите приоритети и насочва дейността си към предоставянето на социални услуги в подкрепа на деца и семейства. Получава лиценз от ДАЗД за социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ).

2010

„Надежда за малките“ разкрива първия  в България Център за настаняване от семеен тип за деца в риск от 0 до 6 години. На 21-ви юни Малката къща в Княжево отваря вратите си за малките!

2013

За 3 години Малката къща в Княжево дава временен дом, изпълнен с любов и индивидуална грижа, на повече от  40 дечица. Междувременно нуждата от подобна услуга не намалява и това става предпоставка за разкриване на нов център. През есента на 2013 Малката къща до Южен парк вече е факт.

2015

Празнуваме 5 години от старта на Малката къща! Отваря врати Консултативен център „Заедно с надежда“, който помага на лица и семейства да преодолеят кризи и трудности, за да бъдат отново заедно със своите деца. Основаваме клуб „Родители на надеждата“ – за споделяне на трудности и радости между семействата на малките.

Камелия СлавчеваМисия и история