Мисия и История

История

1997

„Надежда за малките“ работи основно за подпомагане социалната интеграция на деца, отглеждани в държавните институции. Дейностите и проектите са кампанийни, свързани с подобряване условията на живот в домовете.

2009

Фондацията променя своите приоритети и насочва дейността си към предоставянето на социални услуги в подкрепа на деца и семейства. Получава лиценз от ДАЗД за социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ).

2010

„Надежда за малките“ разкрива първия  в България Център за настаняване от семеен тип за деца в риск от 0 до 6 години. На 21-ви юни Малката къща в Княжево отваря вратите си за малките!

2013

За 3 години Малката къща в Княжево дава временен дом, изпълнен с любов и индивидуална грижа, на повече от  40 дечица. Междувременно нуждата от подобна услуга не намалява и това става предпоставка за разкриване на нов център. През есента на 2013 Малката къща до Южен парк вече е факт.

2015

Празнуваме 5 години от старта на Малката къща! Отваря врати Консултативен център „Заедно с надежда“, който помага на лица и семейства да преодолеят кризи и трудности, за да бъдат отново заедно със своите деца. Основаваме клуб „Родители на надеждата“ – за споделяне на трудности и радости между семействата на малките.

2018

Животът в Малките къщи си върви 24/7, смях, плач, прегръдки, първи стъпки, първи думи, изграждане на доверие, приемане и даряване на обич … и в края на годината идва признанието от обществото.

На 21.11.2018 г., в деня на християнското семейство, Държавната агенция за закрила на детето за първи път връчва отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство” и награди в три области за добра грижа към децата и семействата. Екипът на Фондация „Надежда за малките“ е удостоен с трета награда в областта „Успешна промяна”.

2019

Откриваме Консултативния център „Заедно с Надеждата“, въз основа на получен през ноември 2018г. лиценз за Център за обществена подкрепа. В центъра работи екип от професионалисти с дългогодишен опит в работата с деца в риск – социални работници, семеен консултант, психолози и педагози. Целта ни е децата да растат щастливи в семейство.

Ние знаем кое е най-добро за малките и подчиняваме усилията си на това да го постигнем. Съпътстваме децата и семействата им от появата на необходимост от помощ и подкрепа до нейното пълно отпадане.

2020

В условията на световна пандемия празнуваме, макар и без истинско парти, 10 години от старта на Малката къща!

Пандемията и въведените от правителството мерки за справяне със заразата силно ограничават достъпа на приятели, съмишленици и доброволци до Малките къщи, както и провеждането на благотворителни кампании и такива за популяризиране на дейността и каузата на фондацията.

В тази затруднена обстановка продължаваме да се грижим с много обич и внимание за деца от Малките къщи, като им създаваме условия, близки до семейните.

Надежда за малкитеМисия и история