Динилия Кръстева

Дани е член на екипа на Малката къща в кв. Княжево от създаването ѝ през 2010 г., а от 2011 г. е неин ръководител.  През юли месец 2022г.  Дани поема длъжността Изпълнителен директор на „Надежда за малките“.

Дългогодишният ѝ професионален опит е свързан с грижи за деца, живеещи в институции. Работата ѝ е в хармония с житейския ѝ път, а желанието  да подкрепя деца и семейства в риск, я прави част от екипа на фондация “Надежда за малките”.

Дани Кръстева е и сертифициран обучител по Програма ПРАЙД за набиране, подбор, обучение и оценка на приемни и осиновителски семейства. Има медицинско образование (специалност акушерство) и магистърска степен по социални дейности.

Тя е майка и добър приятел на две деца – син и дъщеря.

Надежда за малкитеДинилия Кръстева