Галина Пантелеева

Галя има дългогодишен професионален опит  свързан с грижата за деца, лишени от родителска грижа, отглеждани в извънсемейна среда и специализирани инстититуции,  като приоритет и голяма нейна любов са  децата със специални потребности.

Завършила е медицинския колеж „Йорданка Филаретова” със специалност-медицинка сестра-детски профил. Специализирала е в Софийски Университет „Климент Охридски“, специалност „Специална педагогика-педагогика на деца с интелектуална недостатъчност“.

Има многобройни следдипломни квалификации като част от тях са:

  • Разстройства от аутистичния спектър:ранна диагноза и интервенционни аспекти
  • Психология на общуването
  • DIR/Floortime/A Total Approach USA

Омъжена е, има син и дъщеря.

Петър КънчевГалина Пантелеева