Последни новини

Търсим си колега

Фондация „Надежда за малките“ търси да назначи член на екипа за работа в Център от семеен тип за деца в гр. София, кв. Княжево

„Малката къща” е социална услуга за деца, в която Отделите за закрила на детето настаняват за временно отглеждане бебета и деца в ранна възраст в риск. Екипът в Центъра осигурява на децата качествена и индивидуализирана 24 – часова грижа в близка до домашната среда.


Ние търсим
 кандидати, мотивирани да бъдат част от екипа, който обгрижва с любов и внимание децата, настанени в Центъра от семеен тип и подкрепя семействата им в изграждането на основни умения за грижа и връзка с детето.


Ние предлагаме:

заетост по трудов договор
работа на 12 часови смени /дневни и нощни/ 
приемливо възнаграждение
социални придобивки

 обучения и възможност за участие в различни форми за професионално развитие
работа в малък екип от мотивирани и лоялни хора

Изисквания:

образование – средно или висше (степен бакалавър /магистър) 
специалност – психология, социални дейности, социална педагогика, педагогика, медицина
опит в отглеждането на деца
опит в работата в екип

отговорност
лоялност и гъвкавост
толерантност и активност

Предимства:

компютърна грамотност
опит в директна работа с деца в риск и с/ в рискови общности 
опит в/ със системата за закрила на детето

Документи за кандидатстване:


Желаещите да кандидатстват за работа могат да представят мотивационно писмо и автобиография до 22.06.2019 г. на ел. поща [email protected]. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю до 26.06.2019 г.

Телефон за контакти: 0878 288398 – Д. Кръстева

Надежда за малкитеТърсим си колега