Последни новини

Фондация “НАДЕЖДА ЗА МАЛКИТЕ” обявява свободно работно място в екипа в Център за настаняване от семеен тип

Фондация „Надежда за малките” търси да назначи член на екипа за работа в Център от семеен тип за деца в гр. София – кв. Кръстова вада.

Центърът за настаняване от семеен тип е социална услуга за деца, в която Отделите за закрила на детето настаняват за временно отглеждане бебета и деца в ранна възраст в риск, докато определят последващото им настаняване в семейна среда – връщане в биологичното семейство, настаняване при близки, роднини, в приемно семейство или осиновяване. Екипът в Центъра осигурява на децата качествена и индивидуализирана 24 – часова грижа в близка до домашната среда.

Ние предлагаме:

 • пълна месечна заетост по трудов договор
 • работа на смени по 12 часа, дневни и нощни
 • добро възнаграждение
 • социални придобивки
 • работа в малък мотивиран и лоялен екип
 • периодични обучения и възможност за участие в различни форми за професионално развитие

 Ние търсим кандидати, мотивирани да дават грижа и любов на децата, отглеждани в Центъра от семеен тип.

Други изисквания:

 • образование – средно или висше (степен бакалавър /магистър; специалност – психология, социални дейности, педагогика, медицина)
 • опит в отглеждането на деца
 • опит в работата в екип
 • лоялност и гъвкавост
 • толерантност и активност

Предимства са:

 • компютърна грамотност
 • опит в директна работа с деца в риск и работа с/ в рискови общности
 • опит в/ със системата за закрила на детето

Документи за кандидатстване:

Желаещите да кандидатстват за работа могат да представят мотивационо писмо и автобиография до 20.10.2016 г. на ел. поща [email protected]. Моля обърнете внимание, че само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Телефон за контакти: 0884 957 087 – Магдалена Стефанова.

Надежда за малкитеФондация “НАДЕЖДА ЗА МАЛКИТЕ” обявява свободно работно място в екипа в Център за настаняване от семеен тип