Последни новини

Заключително събитие по Проект Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда”

Вече 5 години екипът на Фондация „Надежда за малките“ обгръща с любов и грижа деца още от първия ден на раздяла със семействата им и създава добри условия за тяхното израстване и формиране като пълноценни личности.

От самото начало вярваме, че най-доброто място за отглеждане на едно дете е семейството. Затова работим с родителите и семейството, за да придобия те онези знания и умения, които ще ги направят сигурна и устойчива среда в интерес на детето.

Натрупаният опит систематизирахме и доразвихме с работата си по Проект Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда”.
В рамките на дейностите по проекта имахме много индивидуални консултации и работа на терен, проведохме срещи на родителски групи за взаимопомощ и обучения за екипа и доброволците.

Бъдете с нас на 25 март, за да:
– Ви споделим част от своя опит;
– да чуете опита и впечатленията на хората, с които сме работили: родители, представител на институция;
– да споделите и Вие с нас свето мнение, впечатления, опит.

Заявете присъствие до 21 март
на e-mail [email protected] или на телефон 0884957087.

Проект „Консултативен център за лица и семейства „Заедно с надеждата” е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

Надежда за малкитеЗаключително събитие по Проект Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда”

Свързани новини