Последни новини

Среща с над 50 колеги и съмишленици постави финал на Проект Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда”

На 25 март се проведе заключителното събитие по Проект „Консултативен център за лица и семейства „Заедно с надеждата”.

Над 50 бяха гостите – колеги и съмишленици на Фондация „Надежда за малките“. Нашият екип и родители, с които сме работили, разказаха за пътя ни в извеждането на добрите и работещи практики, които ежедневно прилагаме, за да обгръщаме с любов и грижа децата още от първия ден на раздяла със семействата им и да създаваме добри условия за тяхното израстване и формиране като пълноценни личности.

Убедени сме, че „Има надежда за малките, но не без големите“ (каквато беше и темата на събитието), затова активно работим с родителите и семейството, за да придобия те онези знания и умения, които ще ги направят сигурна и устойчива среда в интерес на детето.

В рамките на дейностите по проекта имахме много индивидуални консултации и работа на терен, проведохме срещи на родителски групи за взаимопомощ и обучения за екипа и доброволците.

На събитието получихме ценна обратна връзка от колеги и представители на институции, които още веднъж потвърдиха, че сме на прав път и че трябва да продължим да работим в същата посока.

Благодарим на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. за възможността да реализираме този проект и да систематизираме натрупания си опит, да достигнем до още родители и семейства, на които да помогнем.

Вижте тук обобщен материал от конференцията:

Проект „Консултативен център за лица и семейства „Заедно с надеждата” е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

Надежда за малкитеСреща с над 50 колеги и съмишленици постави финал на Проект Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда”

Свързани новини