Последни новини

Първо събитие на Консултативен център “Заедно с надежда”

Фондация “Надежда за малките” кани свои колеги и представители на институции на работна среща

На 22 юли (сряда) екипът на Консултативен център “Заедно с надежда” кани на работна среща представители на институции и НПО организации с цел да представи предстоящите дейности по своя проект.

Проектът “Консултативен център за лица и семейства „Заедно с надежда” е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Целта на проекта е разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на деца от 0 до 3 годишна възраст и семейства в риск, ползвали или настанени в двата центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на Фондация “Надежда за малките”. Идеята е в инерес на детето да се подкрепи семейството да придобие онези умения, които ще го направят устойчива и подкрепяща среда.

Проектът ще се реализира в продължение на 10 месеца.

Срещата ще се състои на 22 юли 2015 г (сряда) от 14:00 до 16:00 часа в конферентната зала на ул. Луи Айер №2, ет. 10.

Ако желаете да присъствате, пишете на мейл [email protected] или се обадете на тел. 0884 957 087 – Магдалена Стефанова, Проектен мениджър.

Програма на събитието:

14:00 – 14:30 Регистрация на участниците, кафе
14:30 – 14:40 Откриване на работната среща
14:40 – 15:20 Презентация за проекта “Консултативен център за лица и семейства „Заедно с надежда”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
15.20 – 16:00 Дискусия
16:00              Закриване

Проектът „Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Надежда за малките” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Надежда за малкитеПърво събитие на Консултативен център “Заедно с надежда”

Свързани новини