Последни новини

Какво се случи и какво си обещахме по време на първите тематични срещи с родители

В края на септември се проведоха първите 2 тематични срещи на групи родители от Клуб “Родители на надеждата”.
С малко закъснение бихме искали да Ви разкажем какво се случи и какво предстои.

Целта на срещите е с помощта на специалисти родителите да разширят своите познания за децата и техните нужди.

По време на първата среща решихме да обърнем внимание на етапите в развитието на детето, инициирани от детето потребности и грижата за тях, здравословното хранене като начин на свързване с емоциите на детето.
Психологът и педагогът от екипа на Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда” представи добри практики от своя опит, като например за динамиката на семейните отношения и ролите в семейството.DSC04432

Обсъдихме особеностите в развитието на детето през личния преживелищен опит на участниците.
Участниците в срещата също споделиха своите подходи за справяне в ролята на родители.
Обещахме си, че ще и занапред по време на тематични срещи ще задаваме въпросите, на които бихме искали да намерим отговорите.

За нас е огромна радост, че времето мина неусетно и всички се включиха с мнение, споделяне от своя опит и хрумки за справяне с трудности. Родителите свободно обменяха своите успешни практики във възпитанието на децата, а скоро след срещата – споделиха в тайната ни фейсбук група, че са приложили съветите на практика и са постигналия желаната промяна в поведението на децата,

Част от отзивите на родителите, които участваха в първите 2 срещи:

Времето мина неусетно и всички решихме, че имаме нужда от още време за споделяне. Получих отговори на въпросите си, дори започнах да прилагам наученото. Очаквам с нетърпение следващата среща!”

Аз също смятам, че темите са изключително полезни, а срещите още повече. Хубаво е да знаем как е на теория, но още по-добре е да знаем как се получава на практика, защото при мен има доста неща, които уж зная как е добре да ги правя, но нещо ми пречи да постъпвам по този начин или пък при нас не се получава. За това си мисля, че е добре да има повече срещи с повече дискусии и практични съвети.”

С още повече увереност и желание да бъдем полезни – продължаваме срещите със следните теми:

Тема № 2: Свободните деца и дисциплинираните деца – избор на родителите. Отсъстващият родител – заместеният родител;
Тема № 3: Агресията и страхът при осиновените деца. Адаптация на осиновеното дете при първи посещения в яслата и детската градина като резултат от адаптацията в семейството;
Тема № 4: Кога и как да съобщим на детето, че е осиновено? Полезно или не е за детето споделянето с непознати за това, че е осиновено – разгледано през взаимодействието родител – дете;
Тема № 5: Поява на второ осиновено дете в семейството. Любов, ревност, благодарност.

Проект “Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надеждата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Надежда за малките” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Надежда за малкитеКакво се случи и какво си обещахме по време на първите тематични срещи с родители

Свързани новини