Последни новини

Стартират тематичните срещи на групи родители в Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда”

Тематичните срещи на групи родители, в които ще се обсъждат важни теми, касаещи всяко дете, започват на 25 и 26 септември.

С помощта на специалисти родителите ще разширят своите познания за децата и техните нужди.

Темите бяха определени след предварително проучване сред самите родители.

Първата среща ще обърне внимание на етапите в развитието на детето, инициирани от детето потребности и грижата за тях, здравословното хранене като начин на свързване с емоциите на детето.

За начало на срещата специалисти от екипа на Консултативен център “Заедно с надежда” ще представят примери и съвети от своя опит, след което ще следва дискусия и обсъждане на въпросите на участниците в групата, както и споделяне на техен опит.

За да дадем възможност на повече хора да се включат в удобно за тях време, ще проведем една вечерна делнична среща (25 септември, петък, от 18 ч.) и една съботна (26 септември, събота, от 11 ч.

Целта на екипа на проекта е да се създаде среда за общуване и взаимопомощ между всички нас – родители, осиновители, приемни родители и професионалисти. Едно защитено пространство, в което да можете да разкажете за своите радости, тревоги и предизвикателства в грижата за децата, да откриете отговори на въпросите си, да намерите разбиране и подкрепа – от професионалисти и приятели.

Проект “Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надеждата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Надежда за малките” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Надежда за малкитеСтартират тематичните срещи на групи родители в Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда”

Свързани новини